Hệ lọc tổng cao cấp van tự động sục xả tại quế võ Bắc Ninh

20,000,000

• Cột lọc áp composite

• Van tự động sục xả F27

•Hạt khử sắt chuyên dụng

•Than hoạt tính

•Hạt khử canxi

•Khung giá inox

•fin inox 3 lõi lọc pp20″

•Lõi lọc pp20″

•Thùng Muối 60l

•Hệ thống nội tuyến PPR