Hệ Thống Lọc Nước Giếng Khoan Phục Vụ Nhu Cầu Tưới Lan Tại Mê Linh Công Suất 4m3/h

30,000,000

•cột lọc áp lực composite 1465

•Van bán tự động F34

•Hạt ODM

•Than Hoạt Tính Ấn Độ

•Hạt Khử Canxi Cation

•Đường Ống Nội Tuyến PVC