Hệ Thống Lọc Tổng Giếng Khoan 2 Cấp Lọc 5-8m3/h

hệ thống lọc tổng giếng khoan 2 cấp lọc 5-8m3/h

  • Công suất 7m3/h
  • Cột lọc áp lực composite 1865
  • valauto tự động sục xả
  • Cát thạch anh
  • Hạt khử kim loại birm
  • Than hoạt tính
  • Nội tuyến pvc