HỆ THỐNG LỌC TỔNG SINH HOẠT 8-10M3/H

HỆ THỐNG LỌC TỔNG SINH HOẠT 8-10M3/H

Hệ thống dùng:

-Cột lọc áp lực composite

-Van auto tự động sục xả

-Bơm 4kw 3pha

-Cát thạch anh

-hạt Birm

-Than hoạt tính