Hệ Thống Lọc Nước Tinh Khiết RO Công Nghiệp 1000l/h

100,000,000

-model:HTTK 1000

-Hệ thống lọc thô 1465

-Hệ thống lọc tinh khiết 4 màng RO 40×40

-Hệ thống đèn UV diệt khuẩn

-Hệ thống đường ống nội tuyến PPR