CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

30,000,000

Hệ thống lọc tinh khiết công nghiệp RO

Hệ thống lọc nước tinh khiết ro 3000L/H

Hệ thống lọc tinh khiết công nghiệp RO

Hệ thống lọc nước tinh khiết ro 2000L/H

Hệ thống lọc tinh khiết công nghiệp RO

Hệ thống lọc nước tinh khiết ro 1500L/H

150,000,000

Hệ thống lọc tinh khiết công nghiệp RO

Hệ thống lọc nước tinh khiết ro 1000L/H

100,000,000

HỆ THỐNG LỌC TINH KHIẾT CÔNG NGHIỆP RO

Hệ thống lọc tinh khiết công nghiệp RO

Hệ Thống Lọc Nước RO Công Nghiệp 1000L/H

95,000,000

Hệ thống lọc tinh khiết công nghiệp RO

Máy Lọc Nước Tinh Khiết RO Công Nghiệp 250l/h

46,000,000
Giảm giá!

Hệ thống lọc tinh khiết công nghiệp RO

Hệ Thống Lọc Nước Tinh Khiết RO Công Nghiệp 1000L/H Màng 8040

78,000,000
Giảm giá!
135,000,000

HỆ THỐNG LỌC MÀNG UF

HỆ THỐNG KHỬ KHOÁNG EDI

HỆ THỐNG LỌC TỔNG SINH HOẠT

16,000,000
Giảm giá!

Hệ thống lọc hiện đại áp lực

Hệ Thống Lọc Nước Tổng Biệt Thự Cao Cấp 2m3/h

30,000,000
Giảm giá!

Hệ thống lọc nước giếng khoan nhiễm sắt, magan, đá vôi canxi

Hệ Thống Khử Canxi Nước Thuỷ Cục 1,5m3/h

11,000,000
Giảm giá!
5,000,000

HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG NGHIỆP

400,000,000

Hệ thống lọc nước giếng khoan nhiễm sắt, magan, đá vôi canxi

Hệ thống lọc đá vôi công nghiệp 6m3/h

130,000,000

Hệ thống lọc tổng công nghiệp

HỆ THỐNG LỌC TỔNG SINH HOẠT 8-10M3/H

Hệ thống lọc nước giếng khoan nhiễm sắt, magan, đá vôi canxi

Hệ Thống Lọc Tổng Giếng Khoan 2 Cấp Lọc 5-8m3/h

 

MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH KAROFI

Giảm giá!
2,800,000
Giảm giá!

Máy lọc nước gia đình Karofi

Máy Lọc Nước Nano Chính Hãng AQUAPHOR

9,000,000
Giảm giá!

Máy lọc nước gia đình Karofi

Máy Lọc Nước RO Để Gầm Tủ Bếp

2,500,000

VẬT TƯ LỌC KHÔ

Giảm giá!
500,000
Giảm giá!

Phụ kiện máy lọc

Bộ Trộn Khí ejector

200,000
200,000
1,500,000

VẬT TƯ LỌC TK

MÁY OZONE CÔNG NGHIỆP

Giảm giá!
3,800,000
Giảm giá!
4,300,000

MÁY OZONE KHỬ MÙI

Giảm giá!
3,500,000

MÁY LÀM SẠCH SIÊU ÂM

HỆ THỐNG LỌC TỔNG SINH HOẠT

16,000,000
Giảm giá!

Hệ thống lọc hiện đại áp lực

Hệ Thống Lọc Nước Tổng Biệt Thự Cao Cấp 2m3/h

30,000,000
Giảm giá!

Hệ thống lọc nước giếng khoan nhiễm sắt, magan, đá vôi canxi

Hệ Thống Khử Canxi Nước Thuỷ Cục 1,5m3/h

11,000,000
Giảm giá!
5,000,000

HỆ THỐNG LỌC TINH KHIẾT CÔNG NGHIỆP RO

Hệ thống lọc tinh khiết công nghiệp RO

Hệ Thống Lọc Nước RO Công Nghiệp 1000L/H

95,000,000

Hệ thống lọc tinh khiết công nghiệp RO

Máy Lọc Nước Tinh Khiết RO Công Nghiệp 250l/h

46,000,000
Giảm giá!

Hệ thống lọc tinh khiết công nghiệp RO

Hệ Thống Lọc Nước Tinh Khiết RO Công Nghiệp 1000L/H Màng 8040

78,000,000
Giảm giá!
135,000,000

HỆ THỐNG LỌC MÀNG UF

HỆ THỐNG KHỬ KHOÁNG EDI

HỆ THỐNG LỌC TỔNG SINH HOẠT

Hệ thống 3 cột 2 tạp chất và 1 làm mền

Hệ Thống Lọc Tổng Cao Cấp Biệt Thự Tại Vinhomeriverside

25,000,000
20,000,000
Giảm giá!

Hệ thống 3 cột 2 tạp chất và 1 làm mền

Hệ Thống Lọc Tổng Sinh Hoạt Nước Thuỷ Cục

18,000,000
Giảm giá!
23,000,000

HỆ THỐNG LỌC TỔNG CÔNG NGHIỆP

400,000,000

Hệ thống lọc nước giếng khoan nhiễm sắt, magan, đá vôi canxi

Hệ thống lọc đá vôi công nghiệp 6m3/h

130,000,000

Hệ thống lọc tổng công nghiệp

HỆ THỐNG LỌC TỔNG SINH HOẠT 8-10M3/H

Hệ thống lọc nước giếng khoan nhiễm sắt, magan, đá vôi canxi

Hệ Thống Lọc Tổng Giếng Khoan 2 Cấp Lọc 5-8m3/h

MÁY LỌC NƯỚC GIA ĐÌNH KAROFI

Giảm giá!
2,800,000
Giảm giá!

Máy lọc nước gia đình Karofi

Máy Lọc Nước Nano Chính Hãng AQUAPHOR

9,000,000
Giảm giá!

Máy lọc nước gia đình Karofi

Máy Lọc Nước RO Để Gầm Tủ Bếp

2,500,000

VẬT TƯ LỌC THÔ

Giảm giá!
500,000
Giảm giá!

Phụ kiện máy lọc

Bộ Trộn Khí ejector

200,000
200,000
1,500,000

VẬT TƯ LỌC TK

TIN TỨC