Hệ Thống Lọc Nước Tinh Khiết RO Công Nghiệp 1000L/H Màng 8040

78,000,000

Cột lọc áp lực composite

Vỏ màng RO 8040

Màng RO 8040 USA

Van bán tự động sục xả

Hệ thống tủ điện tự động hoá