Màng Ro áp thấp Dow Filmtec xle-4040 của Dow Filmtec

5,000,000

  • Màng RO thương mại năng lượng thấp Dow Filmtec xle-4040
  • ‘4×40 “
  • Màu trắng
Danh mục: