Hệ Thống Lọc Tổng Sinh Hoạt Nước Thuỷ Cục

18,000,000

-Cột lọc áp lực composite

-Van tự động sục xả,tái sinh vật liệu lọc

-Hạt khử kim loại nặng

-Than hoạt tính

-Hạt khử đá vôi

-Thùng muối hoàn nguyên

-Hệ thống ống nội tuyến PPR