hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt cao cấp

20,000,000

-Van Auto F27

-Cột Lọc inox 304

-Hạt Finox

-Than Ấn Độ

-Cation Ấn Độ

-Khung giá mái che inox