Bộ Lọc Nước Giếng Khoan Gia Đình Van Tay Công Suất 1,5m3/h

9,000,000

+ cột lọc 01 với vật liệu birm công nghệ nano thẩm thấu sắt khử phèn hấp thụ toàn bộ kim loại nặng .

+cột lọc 02 sử dụng than hoạt tính của ấn độ có độ hoạt tính cao hấp thụ toàn bộ màu mùi và các chất độc tố.