HỆ THỐNG LỌC TỔNG SINH HOẠT CÓ LÀM MỀM VAL AUTO1,5M3/H

13,000,000

HỆ THỐNG LỌC TỔNG SINH HOẠT CÓ LÀM MỀM VAL AUTO1,5M3/H

-Vỏ cột composite 1054

-Val auto tự động sục xả

+cột 01:khử tạp chất kim loại,hấp thụ màu mùi các chất độc hại có trong nước

+cột 02:khử canxi làm mềm cho nước

hệ thống dùng val auto tự động sục xả 100% người không phải  mất thời gian cho việc sục xả