Hệ Thống Lọc Tổng Biệt Thự Cao Cấp 1,5m3/h tại Bắc Giang

25,000,000

hệ thống lọc nước bao gồm:

-cột lọc inox 1054

-Van tự động sục xả

-Vật liệu lọc nhập khẩu

-đường ống nội tuyết chịu lực,nhiệt ppr

-Hệ thống đường điện nội tuyến