Hệ Thống Siêu Lọc Nước UF Công Suất 2-3m3/h Tại Quảng Ninh

hệ thống lọc nước bao gồm:

-cột lọc composite 1252

-Van tự động sục xả

-Vật liệu lọc nhập khẩu

-đường ống nội tuyết chịu lực,nhiệt ppr

-Hệ thống đường điện nội tuyến