Hệ Thống Siêu Lọc UF Công Suất Lớn

Dây chuyền siêu lọc UF công suất 20.000l/h

sử dụng công nghệ sợ rỗng thẩm thấu với màng siêu lọc UF kích thước

0,1~0,001micromet (µm) loại bỏ 99,99% vi khuẩn và tạp chất.