HỆ THỐNG SIÊU LỌC UF 5M3/H

HỆ THỐNG SIÊU LỌC UF 5M3/H

  • Loại bỏ Vi sinh vật và Vi khuẩn: 99.9%
  • Loại bỏ tạp chất: 100%
  • Loại bỏ các chất rắn
  • Loại các độc tố hóa học
  • Loại bỏ các hợp chất lơ lửng