Máy ozone khử mùi 6G

6,500,000

  • Người sản Hoàng Thiên
  • Kích thước 28,2 x 22,6 x 18,8 cm;
  • Khối lượng 6000mgPin / Pin được yêu cầu?
  • Trọng lượng mặt hàng 2,06 kg